Kent-Ove – vår säsongsanställde fastighetsskötare 2022

Ni kanske har sett honom redan på en gräsklippare eller i någon blomsterrabatt i något av våra områden? 


Kent-Ove jobbar hos oss sedan i maj fram till en bit in på hösten och kommer framför allt verka i våra utemiljöer.

 

Tillbaka