Vi bygger 56 nya hyreslägenheter på Melonen 6

Genom upphandlad entreprenör Skanska Sverige AB, fortsätter nu under hösten vårt nyproduktionsprojekt av två nya hus på fastigheten Melonen 6, Alsborgsgatan 11 och 13 i Götene. 

56 st nya hyreslägenheter
Här bygger vi totalt 56 st nya lägenheter om 1, 2, 3 och 4 rum och kök. Vi kommer också skapa en helt ny utemiljö som kommer alla till del, såväl nuvarande som nya hyresgäster på fastigheten. Hela projektet har en budget på ca 103 mnkr och är en av GöteneBostäders största sats­ningar någonsin. Det kommer delvis finansieras med ett statligt investeringsstöd om ca 21 mnkr. Längst ned kan du läsa om hur du ställer dig i kön för de nya lägenheterna på Alsborgsgatan.

Förtätning på befintlig tomt
De två nya husen placeras utmed Alsborgsgatan på GöteneBostäders egen fastighet Melonen 6, där vi redan idag har två hyreshus på Heldegatan 2 och 4 samt vårt trygghetsboende Heldesborg med hyreslägenheter på Lidköpingsvägen 6. De nya husen och den omgjorda utemiljön beräknas stå klara efter sommaren 2023.


Två nya hus med adress Alsborgsgatan 11 och 13, de flesta lägenheterna har balkongerna i västerläge.

De nya husen utmed Alsborgsgatan innesluter, tillsammans med övrig bebyggelse, den nya gårdsmiljön på Melonen 6.


Ungefär såhär kommer den nya innergården se ut från lägenheterna en bit upp på Heldegatan 4. (Preliminär skiss.)

Lägenheter och planlösningar
Respektive hus kommer ha 28 lägenheter och de totalt 56 lägenheterna fördelar sig enligt:

1 rum och kök, 37-39 kvm: 10 st
2 rum och kök, 52 kvm: 22 st
3 rum och kök, 63-64 kvm: 20 st
4 rum och kök, 91 kvm: 4 st

Varje lägenhet får egen diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Samtliga lägenheter kommer ha inglasad balkong/uteplats med undantag för de lägenheter som ligger närmast Alsborgsgatan i markplan som istället får uteplats med markis. Översiktliga planritningar över de olika våningsplanen och lägenheterna hittar du här.

Närmare information om husen, lägenheterna och aktuella hyror samt den nya utemiljön kommer presenteras senare, efter sommaren 2022. Uthyrningen kommer starta preliminärt en bit in på 2023.

Väggar på väg upp
Husens bottenplattor gjöts före sommarsemestern och nu under hösten 2022 kommer husen successivt att växa uppåt så att full höjd har nåtts när årsskiftet närmar sig.

I samarbete med biosfärområdet
Vårt byggprojekt har höga ambitioner vad gäller ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet och sker därför i nära samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Inresserad? Så här gör du!

  • Om du inte redan står i vår bostadskö - ställ dig i den här. Din köplats kan användas såväl till Alsborgsgatan som till våra övriga områden.
  • Anmäl dig dessutom till vår intresselista, du kan göra det genom att besöka eller kontakta oss. Då kommer du fortlöpande få information om lägenheter och hyror med mera när detta finns tillgängligt.

 

Tillbaka