Räddningstjänsten övar för ökad trygghet

I syfte att öka tryggheten för våra hyresgäster och i samverkan med GöteneBostäder övar räddningstjänsten emellanåt i våra lite större bostadsområden.

Torsdagen den 12 januari kommer därför Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) att befinna sig med personal och utryckningsfordon på gården och i några av husen på Vikingagatan.

Tillsammans med SMS ökar GöteneBostäder tryggheten i ditt bostadsområde.

Men lugn bara lugn, allt är denna gång endast en övning för att eventuella framtida mer akuta situationer ska kunna hanteras på bästa sätt.

 

Tillbaka