Låt gruset ligga kvar

Under en vinter som den vi nu befinner oss i, som växlar mellan kalla och varma dagar samt ibland snö och ibland regn, är det viktigt att du som är hyresgäst hos oss låter det grus vi lagt ut i våra områden ligga kvar.

Visst längtar vi alla till våren men detta året kommer säkert bli som det brukar, med växlande väder under flera månader. Från GöteneBostäders sida betraktar vi en yta som grusad när vi en gång gjort det. Sedan behöver vi emellanåt komplettera, beroende på väder och ny snöröjning. Och visst förstår vi att man en dag med lite bättre väder kan vilja sopa upp gruset framför sin entré för att det ska bli fint och kanske inte dra in grus i sin bostad. Men då kan det också, när vädret slår om, bli  väldigt halt igen. När vi från bostadsbolagets sida vet att vi grusat tidigare så är det inte alls säkert att vi åker ut och kontrollerar alla ytor på nytt.

Vi vill därför uppmana alla våra hyresgäster att låta gruset ligga kvar tills vi åker ut i våra områden och tar upp det igen. Detta brukar, beroende på väder, ske någon gång i slutet av mars eller början av april.

Tillbaka