Spolplattan på Vikingagatan

GöteneBostäder kommer inte längre kunna låta sina hyresgäster använda spolplattan på Vikingagatan för biltvätt.

Vi är medvetna om att möjligheten att använda bolagets spolplatta varit mycket uppskattad. Den uppfyller dock inte de lag- och miljökrav som ställs för att en sådan anläggning ska kunna nyttjas i en större omfattning. Plattan kommer därför i fortsättningen endast kunna användas för bolagets egna maskiner och fordon.

Numera finns flera kommersiella och miljövänliga anläggningar för biltvätt i Götene, vi hänvisar våra hyresgäster till sådana lösningar istället.

 

Tillbaka