Hissen igång igen på Sjökvarnsvägen 25 A i Källby

Efter en vattenskada på Sjökvarnsvägen 25 A för några veckor sedan tvingades vi av säkerhetsskäl stänga av hissen under en tid.

Nu är den reparerad samt funktionskon­trollerad och fungerar igen.

Vi tackar för tålamodet!

 

Tillbaka