Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Att tänka på vid brand

Det är mycket viktigt att alla vet hur man ska agera i händelse av brand. Kom ihåg att alltid först larma 112 om att det brinner, försök därefter varna och även hjälpa andra, om det inte utsätter dig själv för en stor risk. Om det brinner i din lägenhet i ett flerfamiljshus, se till att samtliga lämnar den om­gående men försök stänga fönster och dörrar först, framför allt lägenhets­dörren så att röken och bran­den inte riskerar spridas i trapphuset. Om branden är i någon annan lägenhet, stanna i din egen med stängd lägenhetsdörr och visa genom fönster eller från balkong att du är där. Följ räddningstjän­stens eller annan personals anvisningar.
 
Mer information om brandskydd och hur du ska agera i händelse av brand hittar du på flera olika språk här.