SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Som du kanske känner till börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla den 25 maj. För oss på GöteneBostäder är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta kan ske i något eller flera av följande fyra steg:

- när du ställer dig i vår bostadskö
- när du erbjuds en bostad hos oss
- under hyresförhållandet
- när hyresförhållandet är slut

En grundläggande sak i GDPR är att vi endast behandlar sådana personuppgifter som är relevanta för att kunna administrera vart och ett av de olika stegen enligt ovan. Om du vill läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas av GöteneBostäder kan du göra detta i dokumentet Information om behandling av personuppgifter som du hittar här.