Företaget

Bolaget bildades 1963 och hette då AB Götenebyggen. Bolaget ägdes av Götene kommun och Riksbyggen. Förvaltningen sköttes då av Riksbyggen. Den 1 januari 1987 köptes Riksbyggens aktiepost av Götene kommun som i och med köpet blev ensam ägare till bolaget.

I augusti samma år bytte man namn till AB GöteneBostäder. Under 1987/88 avvecklades Riksbyggens alla uppdrag i bolaget och förvaltningen sköts numera av egen personal.

Data

Antal lägenheter: 400 st varav 21 st trygghets-
lägenheter för personer 70 år eller äldre.
Antal lokaler: 23 st

Bolagets verksamhet

Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet att svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

AB Götenebostäder skall långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fem viktiga strategier

 • Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.
 • Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostadsområden.
 • Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.
 • Att öka bolagets marknadsandel.
 • Att ha en stabil ekonomi.

 

Bolaget ska i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.

Mål för företaget

Skapa, förvalta och utveckla ett effektiv allmännyttigt bostadsbolag.

 • Tillhandahålla kostnadseffektiv och högklassig fastighetsskötsel, service och underhåll.
 • Ge bästa möjliga service till hyresgästerna samt till interna/externa kunder.
 • Främja delaktighet och inflytande genom bra och direkta relationer till hyresgästerna och dess förening.
 • Skapa trygga och säkra bostadsområden med mötesplatser för de boende.
 • Utveckla hyresrätten för att ge hyresgästerna möjlighet att t.ex. fixa själv i den egna lägenheten och därmed kunna påverka den egna boendekostnaden.
 • Främja miljöarbetet inom bolaget.
 • Utveckla en hög kompetens på all personal inom bolaget.
 • Skapa en god och trygg arbetsmiljö för anställd personal.
 • Verka för att ett bra ledarskap genomsyrar organisationen.
 • Kretsloppsanpassning av fastigheter i samband med ny-, om- och tillbyggnader.

Styrelse

Bo Bergsten (KD), ordförande
Kenth Selmosson (S), vice ordförande
Linus Karlsson (S)
Rinor Xhemshiti (M)
Susanna Lundgren (C)

Administration

Martin Sohlberg, VD
Lisbet Hedberg, uthyrningsassistent
Christina Leijon Larsson, uthyrningsassistent, vikarie för Susanne Andersson
Michael Dickens, fastighetsförvaltare

Fastighetsskötare

Joakim Karlsson
Roy Mellblom

Lokalvårdare

Magdalena Gawron

Årsredovisningar

Ladda hem våra årsredovisningar som PDF.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013