PERSONAL GÖTENEBOSTÄDER

Martin
VD
0511-38 62 98
0705-88 90 02
martin.sohlberg@gotenebostader.se

Anna
Ekonomiansvarig
0511-38 62 08
anna.suto@gotenebostader.se

Christina
Uthyrningsassistent
0511-38 62 08
christina.larsson@gotenebostader.se

Sara
Uthyrningsassistent
0511-38 62 08
sara.hall@gotenebostader.se

Michael
Fastighetsförvaltare
0705-88 11 01
michael.dickens@gotenebostader.se

Anders
Fastighetsskötare

John
Fastighetsskötare

Linda
Fastighetsskötare

Magdalena
Lokalvårdare

Roy
Fastighetsskötare