ATT TÄNKA PÅ VID BRAND

Det är mycket viktigt att alla vet hur man ska agera i händelse av brand. Kom ihåg att alltid först larma 112 om att det brinner, försök därefter varna och även hjälpa andra, om det inte utsätter dig själv för en stor risk. Om det brinner i din lägenhet i ett flerfamiljshus, se till att samtliga lämnar den om­gående men försök stänga fönster och dörrar först, framför allt lägenhets­dörren så att röken och bran­den inte riskerar spridas i trapphuset. Om branden är i någon annan lägenhet, stanna i din egen med stängd lägenhetsdörr och visa genom fönster eller från balkong att du är där. Följ räddningstjän­stens eller annan personals anvisningar.

Här hittar du mer information om hur du skyddar dig själv och dina grannar vid brand:

Brandskyddsinformation på svenska - broschyr

Kompletterande information till broschyren på några olika språk:

Insticksblad på arabiska

Insticksblad på dari

Insticksblad på engelska

Insticksblad på persiska

Insticksblad på somaliska

Insticksblad på tigrinja

Insticksblad på turkiska

Här kan du också läsa om vad som gäller för garage, p-platser och förråd