GÖTENEBOSTÄDERS VÄRDEGRUND

Under rådande omständigheter, när coronakrisen i högsta grad påverkar såväl vår vardag som vårt arbetsliv, vill vi från GöteneBostäders sida lyfta fram en ljuspunkt och presentera resultatet av det värdegrundsarbete som samtlig personal, under ledning av en processledare från Avonova, arbetat tillsammans med att ta fram under vintern 2019/2020. Bolagets styrelse beslutade den 17 mars att anta denna värdegrund i sin helhet, precis så som den såg ut när bolagspersonalen fått säga sitt.

Delar av de ambitioner som kommer fram i den nya värdegrunden kan vara svåra att följa för närvarande, exempelvis hur vi vill möta våra kunder. Men den är ändå en mycket fin plattform att utgå ifrån just nu, när vi möter utmaningar i en omfattning som vi knappast anade när arbetet pågick i vintras. Men vi kommer jobba vidare efter bästa förmåga för att leva upp till den, såväl nu som i framtiden.

Klicka gärna här eller på bilden, och öppna AB GöteneBostäders värdegrund