HYRORNA FÖR 2021 ÄR FÖRHANDLADE OCH KLARA

GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har efter årlig förhandling kommit överens om hyresnivån för 2021. Förhandlingarna har givetvis präglats av pandemin och dess effekter, framför allt vad gäller hur den påverkar ekonomi och arbetsmarknad, såväl nationellt som lokalt. För GöteneBostäders del blir höjningen 1,5 procent från och med den 1 februari 2021. Det fortsatt stora underhållsbehovet i delar av bolagets fastighetsbestånd och att Götenes arbetsmarknad än så länge påverkats i relativt lägre utsträckning av pandemin jämfört med många andra kommuner har haft inverkan på förhandlingsresultatet.

Förhandlingsresultat
Från den 1 februari 2021 kommer 2020 års hyror att höjas enligt följande:
- Hyran för bostäder samt lokaler* höjs med 1,5 %.
- P-platser utan motorvärmare höjs med 7 kr per månad.
- P-platser med motorvärmare höjs med 12 kr per månad.
- Garage höjs med 17 kr per månad.
*Lokaler som har hyresregleringen kopplad till KPI ingår inte i denna förhandling.

Tillvalslistan för standardhöjande åtgärder höjs utöver detta från 2021-02-01 med 1,5 %.

Hyressättningsavgiften till Hyresgästföreningen, om 12 kr per lägenhet och månad för att de förhandlar om hyrorna, administreras av GöteneBostäder via hyresavin.

Under 2021 kommer GöteneBostäder dessutom att utbetala 48 kr per lägenhet i boinflytande-, verk­samhets- och fritidsmedel till Hyresgästföreningen.

Tillbaka