PÅVERKA DIN VARDAG – DELTA I MEDBORGARDIALOGEN!

Götene kommun vill bli ännu tryggare. Delta gärna i kommunens enkät om vad du som invånare tycker att kommun och polis kan göra för att öka tryggheten. Resultatet ska bli nya medborgarlöften 2022.

Du hittar enkäten här.

Tillbaka