Vaccinering och vår fortsatta hantering av pandemin

I samband med att myndigheternas restriktioner och rekommendationer nu förändras  med betydliga lättnader har GöteneBostäder tagit ett antal beslut vad gäller kundkontakter.

Vi kan först och främst konstatera att vaccinationsgraden och förekomsten av personer som tillhör riskgrupper kan variera stort mellan olika hushåll i våra fastigheter.  Därför kommer GöteneBostäder även ytterligare en tid vara restriktiva vad gäller besök i lägenheter samt att i övrigt träffa enskilda eller mindre grupper av hyresgäster inomhus eller i större grupp utomhus.

Av det skälet kommer vi ytterligare en tid inte agera på ej akuta serviceanmälningar i våra lägenheter. Givetvis är vi även fortsättningsvis angelägna om att snarast möjligt åtgärda stopp i avlopp, vattenläckor och fel i elsystem samt liknande som kan innebära fara för liv eller byggnader men enklare reparationer och liknande kommer i de flesta fall fortfarande att få vänta något.

Vi kommer inte heller genomföra några regelrätta bostadsmöten förrän till våren/sommaren 2022. Mindre avstämningsmöten, förlagda utomhus i enskilda bostadsområden, kan dock förekomma dessförinnan.

Vi ber också våra besökare till kundmottagningen i kontoret på Järnvägsgatan 6 i Götene att följa de anvisningar som anslagits på entrédörren.

GöteneBostäder anser att snabbaste vägen för samhället att lämna pandemin bakom sig är att så många som möjligt av oss vaccinerat sig mot covid-19. Och för att vår personal ska kunna känna sig trygg när man arbetar ute i våra områden och lägenheter är det viktigt att också våra hyresgäster och deras besökare gjort detta. Vi vill därför uppmana alla som ännu inte gjort detta att så snart som möjligt vaccinera sig mot covid-19. Mer information om vaccineringen hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi kommer också i närtid, i samarbete med Bräcke Diakoni, Svenska Kyrkan och Götene kommun, informera mer om möjligheten till drop-in-vaccinering i Götene Församlingshem vid ett tillfälle en bit fram i höst.

 

Tillbaka