Hett varmvatten på Lejonet – nu åtgärdat

Problemen med alltför hett tappvarmvatten på Lejonet är sedan en tid åtgärdade. Varmvattensystemet fungerar därmed som det ska igen.

 

Tillbaka