Hett varmvatten på Lejonet – ny komplettering

Vi vill uppmana alla hyresgäster på Lejonet att vara mycket försiktiga vid användande av tappvarmvatten eftersom detta för närvarande kan vara mycket hett och riskerar att skada huden. Problemen beror på ventiler som gått sönder och nu måste bytas ut. Komplettering: I nuläget har systemet också en begränsad kapacitet vilket innebär att varmvattnet tidvis kan vara betydligt svalare än vanligt om många använder det samtidigt för då hinner det inte med att värma upp nytt vatten.

GöteneBostäder beklagar detta. Vår VS-entreprenör gör vad de kan för att få tag på nya ventiler så snabbt som möjligt. Men för närvarande råder brist på denna reservdelstyp, till följd av covidrelaterade globala störningar i produktions- och distributionsled, varför det kan dröja flera dagar innan felet kan avhjälpas. Ny komplettering: Reservdelar har lokaliserats och levereras från utlandet, som det ser ut nu, under v. 51. Reparationen är prioriterad och GöteneBostäders VS-entreprenör ska göra vad de kan för att genomföra den före julhelgen.

 

Tillbaka