Fortsatt stora förseningar i våra serviceåtgärder

Som vi tidigare informerat om vid flera tillfällen har pandemin orsakat stora förseningar i vår hantering av serviceåtgärder i lägenheterna. Såväl vår egen personal som våra avtalsentreprenörer ligger tyvärr efter med framför allt ej akuta ärenden och standardhöjande åtgärder. Akuta åtgärder har dock alltid prioriterats. 

Dels har det på grund av smittspridningsrisk under långa perioder de senaste åren varit, och är fortfarande, olämpligt att besöka lägenheter mer än nödvändigt. Dels har såväl GöteneBostäder som våra avtalsentreprenörer till och från haft låg personalnärvaro, främst påverkat av sjukdom, karantän och vård av barn med mera.

Från bolagets sida beklagar vi detta men vill försäkra våra hyresgäster om att alla anmälda serviceärenden är dokumenterade och hanteras i tur och ordning. Det kan dock dröja en bra bit in på 2022 innan vi är ikapp igen.

 

Tillbaka