Nu är hyresförhandlingen för 2022 klar

GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har efter årlig förhandling kommit överens om hyresnivån för 2022.

Från den 1 mars 2022 kommer 2021 års hyror att höjas enligt följande:

  • Hyran för bostäder samt lokaler* höjs med 2,0 %, undantag görs dock för lägenheter med kallhyra där hyran istället höjs med 1,7 % samt för lägenheter där elen ingår i hyran, som höjs med 2,3 %
  • P-platser utan motorvärmare höjs med 5 kr per månad
  • P-platser med motorvärmare höjs med 10 kr per månad
  • Garage höjs med 15 kr per månad

Tillvalslistan för standardhöjande åtgärder höjs utöver detta från 2022-03-01 med 2,0 %.

Om du är hyresgäst hos oss kommer du se din nya hyra på den hyresavi för mars 2022 som vi delar ut senast under vecka 7.

Hyressättningsavgiften till hyresgästföreningen, om 12 kr per lägenhet och månad för att de förhandlar om hyrorna, administreras av GöteneBostäder via hyresavin.

Under 2022 kommer GöteneBostäder dessutom att utbetala 48 kr per lägenhet i boinflyt­ande-, verk­samhets- och fritidsmedel till Hyresgästföreningen.

*Lokaler som har hyresregleringen kopplad till KPI ingår inte i denna förhandling.