Funderar du på världsläget med tanke på händelserna i Ukraina?

Vi på GöteneBostäder tänker att det just nu kan finnas kunder hos oss och andra människor som känner oro för det som händer i Ukraina och hur det framöver kan komma att påverka livet för oss i Sverige och övriga Europa.

  • Om du har grannar eller andra människor i din närhet som du vet lever ensamma och kanske inte har någon att prata med, kontakta dem gärna och kolla läget
  • Tänk särskilt på att barn och unga via sina mobiltelefoner kommer läsa, höra och se saker som kan vara svåra att förstå eller förhålla sig till
  • Det viktigaste är att lyssna och finnas till hands, du måste inte alltid ha svar på alla frågor
  • Var kritisk när du tar emot information, är det en seriös och trovärdig källa som publicerat?
  • Dela inte information om du inte känner dig säker på att den är sann, du kan annars hjälpa till att sprida falska rykten som fabricerats med onda avsikter

Läs gärna mer här om hur du kan förhålla dig till det som händer och själv kan agera den närmaste tiden:

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Pandemin är uppenbarligen inte den enda prövningen i vår tid. Men vi blir alltid starkare tillsammans - nu är det tid att finnas till för varandra.

<3 GöteneBostäder

 

Tillbaka