”Vi säger hej!” fortsätter under 2022 och GöteneBostäder är med

Kampanjen "Vi säger hej!" – som jobbar för mer vuxennärvaro bland Götene kommuns barn och unga – pågår för fullt och fortsätter åtminstone under hela 2022. 

Från GöteneBostäders sida är vi med på tåget och kommer framöver vara lite extra uppmärksamma på barn och ungdomar i våra bostadsområden. Kanske vill också du engagera dig för den uppväxande generationen i Götene kommun? Läs gärna mer om "Vi säger hej!" här på kommunens hemsida.

 

Tillbaka