Nya hyror från och med den 1 mars

GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har efter årlig förhandling kommit överens om hyresnivån för 2023.

Från den 1 mars 2023 kommer 2022 års hyror att höjas enligt följande:

  • Hyran för bostäder samt lokaler* höjs med 4,4 %, undantag görs dock för lägenheter med kallhyra där hyran istället höjs med 3,0 % samt för lägenheter där elen ingår i hyran, som höjs med 4,9 %
  • P-platser utan motorvärmare höjs med 10 kr per månad
  • P-platser med motorvärmare höjs med 25 kr per månad
  • Garage höjs med 30 kr per månad

Tillvalslistan för standardhöjande åtgärder höjs utöver detta från 2023-03-01 med 4,4 %.

Hyressättningsavgiften till hyresgästföreningen, om 12 kr per lägenhet och månad för att de förhandlar om hyrorna, administreras av GöteneBostäder via hyresavin.

Under 2023 kommer GöteneBostäder dessutom att utbetala 53 kr per lägenhet i boinflyt­ande-, verk­samhets- och fritidsmedel till Hyresgästföreningen.

Denna information delas ut tillsammans med hyresavin för mars 2023, på avin kan du som är hyresgäst hos oss se din nya hyra.

Om du har några frågor med anledning av din nya hyra är du välkommen att kontakta vår kundmottagning, telefon 0511-38 62 08.

 

*Lokaler som har hyresregleringen kopplad till KPI ingår inte i denna förhandling.

 

Tillbaka