Hyrorna förhandlade och klara för 2024-2025

Efter flera sittningar under slutet av 2023 och början av 2024 har nu AB GöteneBostäder och Hyresgästföreningen förhandlat klart. Detta landade i en tvåårig uppgörelse och därmed är hyrorna efter årliga förhandlingar för både 2024 och 2025 nu klara. Parterna har vägt in såväl den allmänna kostnadsökningen, lokala förutsättningar och hyresgästernas intresse av rimlig hyresutveckling.

Resultatet blev en genomsnittlig hyreshöjning om 5,33 procent 2024 och 4,91 procent 2025. En viss differentiering har gjorts mellan olika bostadsområden, denna spänner mellan 2,7-5,5 procent 2024 och 2,0-5,1 procent 2025.  Särskild hänsyn har tagits till hyrorna på Hjälmen 2 och Alsborgsgatan, som byggts med investeringsstöd och som har så kallade presumtionshyror. Likaså för bolagets parhus där värmen inte ingår i hyran. Nyproducerade Alsborgsgatan, som hade inflyttning sent 2023, får också sin hyreshöjning något senare respektive år.

Överenskommen hyreshöjning för lägenheter och lokaler* 2024
Hjälmen 2: 2,7 % från och med 1 februari
Parhus med kallhyra: 5,0 % från och med 1 februari
Alsborgsgatan: 5,3 % från och med 1 september
Övriga lägenheter samt lokaler*: 5,5 % från och med 1 februari

Överenskommen hyreshöjning för lägenheter och lokaler* 2025
Hjälmen 2: 2,0 % från och med 1 januari
Parhus med kallhyra: 4,4 % från och med 1 januari
Alsborgsgatan: 4,9 % från och med 1 maj
Övriga lägenheter samt lokaler*: 5,1 % från och med 1 januari

*Förhandlingen avser endast sådana lokaler där hyran inte regleras på annat sätt, exempelvis KPI.

Överenskommen hyreshöjning för biluppställningsplatser
Bolagets samtliga p-platser och garage höjs med 12 kr per månad från 1 februari 2024 och med ytterligare 10 kr per månad från 1 januari 2025. Bolagets billaddningsplatser (för närvarande endast på fastigheten Melonen 6 i Götene) höjs med 20 kr per månad från 1 februari 2024 och ytterligare 20 kr per månad från 1 januari 2025 (avser hyra, ej elkostnad som debiteras separat).

Vad innebär hyresförändringen för en typlägenhet i Götene?
De överenskomna hyresförändringarna innebär att en genomsnittlig lägenhet om tre rum och kök på Vikingagatan i Götene höjs med ca 375 kr per månad 2024 och med ca 365 kronor per månad 2025.

GöteneBostäders reflektioner kring hyresförändringen
Hög inflation och därmed ökade kostnader har präglat tillvaron under några år, oavsett om man är hyresgäst, äger sitt eget boende eller bor på annat sätt. Detta gäller givetvis även för företag och GöteneBostäder är inget undantag. Den nu framförhandlade hyresförändringen för de kommande två åren är högre än vad många vant sig vid under en mängd år med låg inflation. Men även om procentsatsen är högre än vad vi sett tidigare kan det, i exemplet ovan, konstateras att förändringen i reda pengar ändå kan anses som måttlig för en helt vanlig hyreslägenhet i Götene. Inte minst i jämförelse med de kostnadsökningar många bostadsrätts- och villaägare upplever när såväl avgifter som räntor stigit med ofta många tusenlappar per månad.

- "Bolagets kostnadsökningar de senaste åren, och de förväntade fortsatta ökningarna under 2024 och 2025, kommer inte kunna uppvägas av de hyreshöjningar vi nu aviserar. Detta kommer tyvärr inverka på våra möjligheter att genomföra nödvändigt underhåll och att säkerställa den långsiktiga förvaltningsambition som GöteneBostäder har. En ambition som på sikt alltid gynnar hyresgästerna. Men det är bolagets förhoppning att perioden av fortsatta höga kostnadsökningar inom några år kommer vara över. Och vi fortsätter göra vårt bästa för att bidra till det goda boendet i Götene kommun och vi fortsätter tro på framtiden." säger Martin Sohlberg, VD på AB GöteneBostäder.

 

Tillbaka