NYTT KUNDINFOBLAD – SENASTE KUNDUNDERSÖKNINGEN

Nu är vårt senaste kundinfoblad utdelat till alla våra hyresgäster - kolla i postfacket! Du kan också ladda ner det som pdf via länken längre ned.

Fortsatt fina och förbättrade resultat från senaste kundenkäten
I kundinfobladet berättar vi bland annat om vår senaste kundundersökning som genomfördes under hösten 2020. Glädjande nog befäster GöteneBostäder sin position som en av Sveriges bästa hyresvärdar med ett resultat som ligger inom de övre 25 procenten bland jämförbara hyresvärdar i landet. Samtidigt kan vi se att de två viktiga index som rör hur vi hanterar och bemöter våra kunder samt hur väl vi sköter våra fastigheter ökar sedan den förra enkäten från 2018.

Detta är en direkt följd av det systematiska utvecklingsarbete med handlingsplaner som GöteneBostäder får hjälp av enkäterna att ta fram. En ny handlingsplan är nu också framtagen från den senaste enkäten som bolaget kommer arbeta med fram till och med juni 2022 varefter nästa enkät skickas ut lite senare samma år.

Läs mer i bladet!

Tillbaka