Läs vårt senaste informationsblad om boendet hos GöteneBostäder!

Nu delas det senaste informationsbladet om boendet hos GöteneBostäder ut i postfacken till våra hyresgäster.

Här kan du läsa bland annat om hur vi röjer snö, vårt arbete efter kundenkäten 2022 och personalförändringar i bolaget. Ladda ner informationsbladet här eller klicka på bilden nedan.

 

Tillbaka