VÄLKOMNANDE, TRYGGT OCH HÅLLBART

Vårt nya bostadsområde Alsborgsgatan på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene är inte vilket boende som helst.
Våra höga ambitioner avseende såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet har möjliggjorts genom ett unikt och nära samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Detta speglar sig i vårt fokus på attraktiva hyresnivåer i förhållande till bekvämlighet och standard, ett genomgående trygghetstänk såväl i de nya husen som i vår unika nya utemiljö för alla hyresgäster och externa besökare samt genom en mängd klimatsmarta lösningar både inne och ute.

Den nya gårdsmiljön har en tydlig koppling till det lokala, inte minst till Kinnekulle, och kommer vara en prunkande oas för gröna ekosystemtjänster, socialt umgänge och kulturupplevelser. Detta är en plats att leva sitt liv, lika centralt i Götene som i samklang med naturen.

Utemiljö

Interiörer, utrustning, planlösningar och annan information på sidorna om Alsborgsgatan kan skilja sig något från slutlig utformning.